Tokyo Marui M870 Tactical Shotgun Magazine Gas Tank

  • $54.95


  • Tokyo Marui M870 Tactical Shotgun Gas Tank
  • Suitable for Tokyo Marui M870 Shotgun Airsoft Series